Ysm arbetsförmedlingen

YSM – Yrkes- och studieförberedande moduler – ETU AB

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder ETU utbildningen Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM). Målet med insatsen är att ge dig ett fördjupat och …

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) – Aredu

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) – Aredu

är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen · saknar yrkesutbildning och en tydlig yrkesinriktning eller behöver byta yrkesinriktning · behöver studie- …

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) – Arcus

YSM Yrkes- och studieförberedande moduler – Arcus

Utbildningen har följande innehåll uppdelat i olika utbildningsmoduler och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilka moduler som är aktuella för dig.

YSM Yrkes- och studieförberedande moduler. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Arcus utbildningen YSM.

Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM) • EnRival

EnRival erbjuder på uppdrag av arbetsförmedlingen utbildningen Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM). Utbildningen syftar till att ge individuella, …

EnRival Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM)

Yrkes- och studieförberedande moduler – Work For You

I Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) får du utbildning och vägledning för att komma närmre arbete eller studier.

Återrapport – Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet

15 apr. 2021 — Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021. … 2.3.1 Prioriterade insatser i Jobbgarantin för ungdomar – YSM UNG och SMF .

Lätt svenska – Arbetsförmedlingen

Lätt svenska · Vad är utbildningsplikt? · Utbildning är viktigt! · Yrkes- och studieförberedande moduler – YSM · ÄMNESKATEGORIER · SNABBLÄNKAR · ÖVRIGA LÄNKAR.

Kickstart React-EU – Arbetsförmedlingen

Kickstart React-EU är ett projekt inom Europeiska Socialfonden (ESF) – EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning. Kickstart React-EU ska …

Yrkessvenska – Arbetsförmedlingen

Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska för arbetssökande som behöver förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning.

Yrkessvenska är till för arbetssökande med svaga kunskaper i svenska men med tydlig yrkesinriktning så att undervisningen i svenska kan yrkesanpassas.

Academedia ett steg närmare avtal med Arbetsförmedlingen

21 mars 2018 — På årsbasis, när hela YSM har ersatt det tidigare avtalet “grundläggande moduler”, bedöms hela vuxensegmentets ebit-marginal minska med 1 …

Förvaltningsrätten har meddelat att den avslår ansökningarna om överprövning av upphandlingen för yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). 

Keywords: ysm arbetsförmedlingen