Personlig assistans försäkringskassan

Assistansersättning för vuxna – Försäkringskassan

3 feb. 2023 — Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i …

Du som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få assistansersättning.

Vårt uppdrag inom assistansersättning – Försäkringskassan

17 jan. 2023 — Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i …

Försäkringskassan ska utifrån lagar och regler säkerställa att rätt person får rätt ersättning genom likvärdiga och rättssäkra bedömningar och beslut.

Assistansersättning för barn – Försäkringskassan

3 feb. 2023 — Ditt barn kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om hen har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i …

Du som har ett barn som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få assistansersättning.

Stärkt rätt till personlig assistans – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Stärkt rätt till personlig assistans. Så kallas de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2023 och här har vi samlat svaren på några …

Stärkt rätt till personlig assistans. Så kallas de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2023 och här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får inför förändringen.

Information för dig som anställer assistenter själv

Information för dig som anställer assistenter själv – Försäkringskassan

6 feb. 2023 — lämna uppgifter om var och en av dina assistenter till Försäkringskassan. Lämna uppgifter om personliga assistenter …

Om du planerar att anställa dina assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till. Här hittar du information om vad du behöver göra för att kunna anställa assistenter själv och vad du behöver redovisa till oss på Försäkringskassan.

För dig som är assistansanordnare – Försäkringskassan

… du som är assistansanordnare aktuell information om assistansersättning. … dig som redovisar personlig assistans för en kommunal assistansanordnare …

Här finner du som är assistansanordnare aktuell information om assistansersättning.

Assistansersättning – Försäkringskassan

Assistansersättning

1 jan. 2023 — Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans (9 § LSS p. 2) .

Lämna uppgifter om personliga assistenter – Försäkringskassan

Lämna uppgifter om personliga assistenter

Du behöver också tala om när något ändras som gäller dina assistenter. Lämna uppgifter om en personlig assistent (inloggning) …

“Personlig assistans gör att jag kan arbeta” – Försäkringskassan

11 maj 2022 — Vem kan få personlig assistans? … Den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med att tvätta sig, klä på sig, umgås …

En olycka förändrade allt. Efter månader på sjukhus fanns visserligen det gamla jobbet kvar men arbetsuppgifterna och arbetsmiljön var svåra att anpassa till de nya förutsättningarna.

Förbered dig inför din bedömning på Försäkringskassan

För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska du bedömas ha mer än 20 tim grundläggande behov per vecka. Kommunen kan bevilja personlig assistans om …

Keywords: personlig assistans försäkringskassan, försäkringskassan assistansersättning 2022, försäkringskassan assistansersättning 2021, försäkringskassan lss, lss försäkringskassan