Beslutsstöd försäkringskassan

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd | Rekommendationer och indikatorer

Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning.

Socialstyrelsen

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – Socialstyrelsen

18 nov. 2020 — Det försäkringsmedicinska beslutsstödet består av övergripande principer för sjukskrivning samt diagnosspecifika rekommendationer om …

Försäkringsmedicin på Försäkringskassan

Försäkringsmedicin på Försäkringskassan – Försäkringskassan

28 sep. 2022 — Försäkringsmedicin handlar om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och …

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården läsa om vad försäkringsmedicin är och vad det innebär för Försäkringskassans arbete med våra olika ersättningar.

Vårt uppdrag inom sjukförsäkringen – Försäkringskassan

13 jan. 2023 — Här kan du som är intresserad av Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen läsa om handläggarens roll, läkarintyg och vilka andra …

Här kan du som är intresserad av Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen läsa om handläggarens roll, läkarintyg och vilka andra aktörer som är delaktiga vid en sjukskrivning.

Intyg för sjukpenning – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sjukskrivning och rehabilitering (skr.

Här får du som har en patient som ska ansöka om sjukpenning information om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad. Här hittar du även information om alternativ till sjukpenning.

Utlåtande för sjukersättning – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Externa länkar · Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (socialstyrelsen.se) · Socialförsäkringsbalken (riksdagen.se) · Socialstyrelsens föreskrifter om …

Här får du som har en patient som ska ansöka om sjukersättning information om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd … – Riksrevisionen

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? | Riksrevisionen

30 aug. 2018 — Som stöd för bedömning av arbetsförmåga har läkaren och handläggaren ett försäkringsmedicinskt besluts-stöd, som innehåller rekommendationer för …

För att öka likformigheten vid bedömning av sjukskrivning bör Försäkringskassans användning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet förbättras på flera områden, bland annat när det gäller personer med flera sjukdomar.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för … – Riksdagen

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? Riksrevisionens granskningsrapport 2018:22 – Riksdagen

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd är vägledande för sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan. Stödet ska dock inte uppfattas som tvingande …

Försäkringskassans beslutsstöd Motion 2020/21:2645 av Ann …

Försäkringskassans beslutsstöd Motion 2020/21:2645 av Ann-Britt Åsebol och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) – Riksdagen

Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket samt Försäkringskassans beslutsstöd behöver bli tydliga, …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

en vägledning för sjukskrivning – Socialmedicinsk tidskrift

av E Söderberg · 2011 · Citerat av 2 — Försäkringskassan. Beslutsstödet – Sjukskriv- ningsmönster för och efter införandet av försäk- ringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar. 2009:5, …

Keywords: beslutsstöd försäkringskassan